AdminS

W tym trudnym dla wszystkich czasie - program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest w naszej szkole realizowany. Skuteczność oddziaływań tego programu zakłada nawiązanie więzi z uczniami, bliski kontakt i możliwość spotkania tu i teraz. Każda sytuacja jest inna. Przy realizacji już minimum dwóch pierwszych części widzimy, że dzieci zrozumiały i potrafią korzystać z ćwiczeń uważności, wiedzą, co to jest WPS, znają rytm spotkań, mają Pamiętniki Dobrych Chwil, a ćwiczenia dają im poczucie wytchnienia, bezpieczeństwa. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Jak widać dzieci go maja i chętnie w tych zajęciach uczestniczą.

Małgorzata Wiland