Gimnazjum nr 1 w Barcinie zostało utworzone 1 września 1999 r. jako publiczne Gimnazjum nr 1 w Barcinie przy ul. Polnej 1.

1 września 2012 r. na wniosek Stowarzyszenia "Otwarte Umysły" Starosta Żniński nadał uprawnienia szkoły publicznej Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Barcinie przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Liceum rozwija się i spełnia oczekiwania wielu uczniów z barcińskiego oraz innych szkół gimnazjalnych w okolicy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 maja 2014 r. Gimnazjum nr 1 w Barcinie zostaje nadane imię Henryka Sienkiewicza. Uroczystość nadania imienia przypada w 15-stą rocznice utworzenia Gimnazjum.

27 lutego 2015 r. Społeczne Liceum w Barcinie w szkołę publiczną ponadgimnazjalną-Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.

To tylko kilka dat, kilka informacji, faktów zapisanych w stosownych dokumentach.

Dla nauczycieli i pracowników Gimnazjum to kawał historii, historii ludzi, którzy włożyli w te wydarzenia wiele wysiłku i serca. Każdy z nas ma tu swoja historię...

Elżbieta Klonowska